#bgizbori

Rejting izbornih lista i kandidata na Fejsbuku

Šerovi

statusa

prikazani su grafici levo (na mobilnim telefonima - gore) su zbir šerova statusa koji su objavljivani na zvaničnim Fejsbuk stranicama učesnika na izborima u periodu od 1. do 16. februara 2018. Ukoliko je reč o koalicijama, sabrani su lajkovi sa Fejsbuk stranica njenih članova.

Frekvencija

lajkova

prikazana na donjoj grafici pokazuje broj lajkova na statuse koji su objavljivani na zvaničnim Fejsbuk stranicama učesnika na izborima u periodu od 1. do 16. februara 2018. Ukoliko je reč o koalicijama, sabrani su lajkovi sa Fejsbuk stranica njenih članova.

Udeo

lajkova

prikazan na grafici desno (na mobilnim telefonima - dole) pokazuje priliv lajkova sa zvaničnih Fejsbuk stranica stranaka, udruženja i pojedinaca koji su deo koalicije i njihov odnos.

Podelite stranicu na društvenim mrežama

Za detaljnije i prilagođene analize kontakt: micco.markovic@gmail.com